crm-bpm.pl it's all about bpmonline
crm screen

Lipcowy update produktów bpm’online

bpm'online CRM Lipcowy update produktów bpm’online

Dostępna jest nowa wersja bpm’online (7.14.2), zmiany nie będą duże ale przydatne i obejmą praktycznie wszystkie elementy systemu (sales, marketing, service) w tym narzędzia dla deweloperów.

Bpm’online marketing

  1. Wprowadzono możliwość deklarowania prostych makr w polach [Nadawca] i [Email] jak na prezentacji poniżej.
źródło: bpmonline.com

2. Dodano możliwość ponownego dodania odbiorców do kampanii. Funkcja w języku angielskim nazywa się [Add from folder]. Odbiorcy, którzy odpowiadają wcześniej zadeklarowanym filtrom mogą być dodani ponownie do kampanii jeżeli ich udział wcześniej został wstrzymany.

źródło: bpmonline.com

3. Została dodana możliwość zapętlenia kampanii. Bpm’online automatycznie sprawdzi czy diagram procesu kampanii zawiera elementy takie jak timer lub flow i automatycznie zatrzyma pętlę.

4. Poprawiono mechanizm zwrotu informacji (feedback). Jeżeli e-mail został wysyłany ponownie, bpm’online wyświetli feedback z ostatniej wysyłki.

Bpm’online sales

Dla użytkowników bpm’online sales enterprise udostępniono możliwość użycia baz danych PostgreSQL

Bpm’online service

  1. Dodano możliwość wyboru wysłania powiadomień tylko do kontaktu podanego na karcie zgłoszenia, również wówczas gdy ten kontakt nie jest kontaktem inicjującym zgłoszenie. W ustawieniach wystarczy zaznaczyć opcję „Send automatic notification only to contact” (AutoNotifyOnlyContact) aby aktywować takie zachowanie.
  2. Nową możliwością jest użycie szablonów wiadomości na kanale dyskusyjnym (funkcja społecznościowa bpm’online).

Dodano również kilka funkcjonalności w zakresie usprawniających i rozszerzających możliwości modyfikowania zestawień i prezentacji danych. Zmiany w algorytmie wyszukiwarki pozwoliły na jej przyśpieszenie i wyświetlanie jeszcze trafniejszych wyników.

Developerzy też doczekali się zmian, związanych z API, nowego typu dla kolumn oraz kilku nowych poleceń w bpmcli.

Więcej szczegółów na tej stronie .

źródło: Aype, bpm'online